KİN VE ÖFKENİN ESARETİ Metin ÇINAR

 / MAKALELER-ŞİİRLER

KİN VE ÖFKENİN ESARETİ

Kuran’da takva sahibi Müslüman’ın özelliklerinden olan;

“Onlar, bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik yapanları sever.” ( Al-i İmran, 37134) diyor.

Yine Peygamberimiz (SAV),

“Bir kulun, Allah rızası gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir amel yoktur.” (İbn MaceZühd,18) demiştir.

GÜZEL AHLAKLI MÜSLÜMANLAR

İslam’da esas olan affetmek ve hoşgörü sahibi olmaktır. Kin, nefret ve intikam duygusuyla hareket etmek, İslam’a yakışmayan ve kötü ahlak göstergeli hareketlerdendir. Peygamber efendimiz de “ ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” demiştir. Peygamberlerin tamamı ümmetlerine güzel ahlakı anlatmak ve yaşamlarına uygulamak için çalışmışlardır. Kısaca İslam’ı “güzel ahlakın tamamıdır” diyebilmekteyiz.

NEFRET SUÇLARI

Nefret söylemi; “nefret suçuna giden sürecin çıkış noktası, yani nefret suçunun önünü açan tahammülsüzlüğün ve hoşgörüsüzlüğün dışa vurumudur. 

Nefret söyleminden bahsedebilmek için; belirli özellikleri nedeniyle bir kişi ya da gruba yönelik olmalı, kişi veya grubun sahip olduğu özellikler olumsuz olarak nitelendirilmeli, olumsuz olarak nitelendirilen kişi veya grubun varlığı hoş karşılanmamalıdır. Nefret söylemi doğrudan doğruya şiddete çağıran bir içeriğe sahip olması gerekmez.

MÜSLÜMANIN CANI, MALI VE IRZI MÜSLÜMANA HARAMDIR

Mü’minler ancak kardeştir.” (Hucurat, 49/10) “Birbirinizle hasetleşmeyiniz, bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için artırmayınız. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz. Birbirinizin satışı üzerine başka biriniz satış yapmasın. Ey Allahın kulları, böylelikle kardeş olunuz. Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz, yardımını kesmez ve onu hakir görmez. Müslüman kardeşini hakir görene şer olarak bu yeter. Her Müslüman’ın kanı, malı ve ırzı başka Müslüman’a haramdır.”(Buhari,Müslüm Selam, CenaizKütüb-i Sitte, Prof Dr. İ. Canan)

 

 

 

AKROSTİŞ

Bilimsel çalışmaları yanında sanat eserleriyle de gönülleri fetheden, samimiyet abidesi, azimli, çalışkan, hoşgörülü ve nazik, kısaca gönül insanı olan değerli dost, güzel arkadaş Prof. Dr. Abdulkadir GÜLLÜ, birçok edebi eserle her zaman takdirlerimizi toplamıştır. “Sevgi derece derece, Sevgi beş harf iki hece, Sevene gündüzdür gece, Var mısın sevmeye…” dörtlüğüyle gönül penceresini bizlere açan değerli hocamınbana ithafen yazdığı Akrostiş çalışmalı güzel şiiri beni bir hayli etkilemiştir. Bu güzel çalışma için hocama teşekkür ediyor, sizlerle de paylaşmak için buradan neşrediyorum.

Akrostiş çalışması ( dizelerin baş harflerinin yukarıdan aşağıya okunduğunda anlamlı bir kelime veya söz veya ismin çıkmasıyla oluşan şiir)

Değerli kardeşim Metin Çınar’a ithafen...

     ÇINARSIN SEN

Metin yapmış Metin’i yaşanmış hikayeler
Erdem katmış erdeme gönlündeki gayeler

Tuttuğunu koparır her ne görev alırsa
İz bırakır mutlaka görevinde kalırsa

Neme lazım diyemez, demediği aşikar
Çıra gibi yansa da külünden Çınar çıkar

Ilık bir rüzgar gibi esintisi incitmez
Neden, niçin sorgular yanlış bir yoldan gitmez

Açık alın, açık söz, akıl, vicdan yerinde
Resmîliği pek sevmez, insandır değerinde...

Prof. Dr. Abdulkadir Güllü
21 Ekim 2019

 Okunma Sayısı : 376         07 Ocak 2021

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 197556

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.