ACİL İHTİYAÇLAR - Metin ÇINAR

 / MAKALELER-ŞİİRLER

Zengin ülkelere de tıbbi yardımda bulunmuşuz. Oysaki onlardan daha önce acil ihtiyaç sahibi ülkeler vardı. Öncelikle vatandaşlarımız ve komşularımız, yakın ilişki de bulunduğumuz akraba topluluklarımız. Derken,

Nasrettin Hocaya sorarlar, -Hocam bu yıl fitreni kime vereceksin? Hoca gayet sakin bir sesle, -Köyün zenginine. Şaşkın bir şekilde, -Aman Hocam, o kadar fakir varken niye zengine veriyorsun? Hoca, -Vallahi ben Allah’ın işine karışmam. O kime veriyorsa ben de ona veririm.

Acil ihtiyaçlarımız o kadar çoğalmış durumdaki, sizlere burada liste yapacağımı beklemeyin. Ancak, ülke genelinde, insanların öncelikli sorunları nedir diye bir araştırma yaptım, karşıma çıkan listeye de inanın hiç şaşırmadım. Şöyle ki; Bir numarada %30,6 ile ekonomi, sırasıyla pandemi ve koronavirüs %29.8, işsizlik %14,5, hükümet56,4 ve adalet sistemi %6,2.

VE DEMOKRASİ İHTİYACI

İnsanlık tarihi çağlar boyunca pek çok savaş ve çatışmaya sahne oldu. Geldiğimiz noktada edinilen tecrübelerin ortaya koyduğu gerçek ise değişmedi. Sınırsız, yani kontrol edilmeyen güç, kimin elinde olursa olsun, yozlaşır ve kötüye kullanılır. O zaman, öyle bir sistem olmalı ki, bir gücün orantısızca büyümesinin, böylece diğerinin üzerinde üstünlük kurmasının önüne geçilsin; azınlık, çoğunluğun karşısında korunsun, toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilsin. Toplum şeffaflığa kavuşsun, bilgiye sahip olmak yönetime katılımı artırsın, hukuk daha iyi işlesin, herkes haklarının güvencede olduğunu bilerek yaşasın.

İDEAL SİSTEM

Devletin çok büyük olan gücü, kuvvetler ayrılığına göre dağıtılır; yasama, yürütme ve yargı organları arasında bölüştürülür. Organlar, bu ayrılık sayesinde birbirlerini denetleyerek iş yapar; böylece her biri, diğerinin anayasada yazan sınırlar içinde kalmasını sağlar; öte yandan, birbirlerini dengelerler. Bu arada yerel yönetimler de kaynak ve sorumluluklar bakımından güçlendirilmiştir.

Bu sayede, merkezi yönetimin gücünü dengeleyen ve denetleyen bir rol üstlenirler. Öte yandan, medya, sivil toplum ve vatandaşlar sistemin içinde rol üstlenmedikleri sürece, denge denetleme sisteminin işlerlik kazanacağı düşünülemez. Medya hükümeti, siyasi partileri ya da kamu kurumlarını biz vatandaşlar adına denetler; kamu kaynağı ve gücünün bizlerin yararına kullanıp kullanmadığını ölçebilmemizi sağlar. Güçlü ve etkin bir sivil toplum, örgütlenme özgürlüğünü teşvik eder; yöneticilerin aldığı kararlarda vatandaşı söz sahibi yapabilmek için politika yapım süreçlerine katılır.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEM KARNESİ

2018 Yılında devreye giren “Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı” veya resmi kullanımlı ismiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yaklaşık iki buçuk yıllık faaliyeti neticesindeki yapılan bir araştırma raporuna göre, olumsuzlukları şu şekilde özetlenmiştir. Kısaca, meclis eski sisteme göre daha güçsüz bir yapıya geldi, güçler ayrılığı iyice zayıflatıldı, yargı siyasallaştı, kurumlar felce uğratıldı, ekonomik sıkıntılar gün geçtikçe artan bir hal aldı zemin oluşturuldu ve de otoriter pratikler hüküm sürme eğilimine geldi.

“Meclis zayıflatıldı. Yürütmenin, meclisin bütçe gibi konularda bile kalan yetkisine müdahale edildi. Muhalefet milletvekilleri üzerinde baskılar arttı, kürsü konuşmalarına bile ceza kovuşturmaları yapılmaya başlandı. Yargı mensuplarının, bağımsız karar almaktan çekinir hale gelebildikleri görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin daha etkin bir yönetim anlayışı getireceğini savunmuştu. Hantal ve işlevsiz bir bürokrasiden dert yanmıştı. Oysaki bürokrasi küçültülemediği gibi, kamuya alınan beş milyonluk bir çalışanla devlet yönetimi felce uğratılmış bir hale büründü. Yeni sistemde Cumhurbaşkanının kurumlar üzerinde neredeyse sınırsız ve denetimsiz bir güce sahip olduğu, buna rağmen siyasette manevra alanının eskiye göre daralmış olduğu gözlemlendi. Muhalefetin parçalanmış bir halde olduğu, ancak bu yeni sisteme itirazlarının bu partileri bir araya getirdiği ve partilerin henüz bir ortak vizyon oluşturamaması demokrasinin soru işaretli durumda olduğunu göstermektedir. Bu yeni sistemin kurumlar üzerinde yol açtığı kurumsal tahrifat ve muhalefetin belirsiz görünümü, olumlu yönde kolay ve hızlı değişim konusunda ihtiyatlı olunmasını gerekli kılıyor” tespitine yer verildi. Bu rapor neticesine göre, yakın zamanda kamuoyuna ekonomik, hukuk, adalet ve demokrasi alanlarında köklü reform hazırlığı yapıldığını paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sistemin olumsuzluklarını giderecek atılımlar yapılacağı beklentisini de kuvvetlendirmiştir.


 Okunma Sayısı : 277         18 Nisan 2021

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 13392

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.