CEHALETİN VEHAMETİ Metin ÇINAR

 / MAKALELER-ŞİİRLER

İnsanlık iki senedir covit 19 virüsüyle uğraşıyor, bilim de üstesinden gelmeye çalışıyor. Muhtelif dünya ülkelerinde aşı ve tedavi sürecinde kullanılmak üzere ilaç “arge” çalışmaları gerçekleştiriliyor. İnsanlık tarihinde bu gibi salgınlara sıkça rastlanmaktadır. Yakın tarihimizde milyonlarca insanın kurban verildiği bu gibi pandemiler yaşanmıştır. Bilimin yönlendirmesine siyasetçileri bulaştırmadan itibar etmek gerekir. En vahimi de bulunan çareler karşısında “cahil” diyebileceğimiz  kişilerin toplum içine sızdırdığı uydurma “mit”leri olmuştur, olacaktır. Cahiller cesur olurlar. Bilmezler ki bu cesurluğun bedeli kendisine de ağır olacaktır. Önleyici sağlık sistemine yardımcı olmak ve bilime inanmak bizlerin vatandaşlık sorumluluğu ve insanlık görevidir.
TİLKİYE MOLLA DERSİ
-“Yavrum, bütün bu bağlardaki üzümlerden yiyebilirsin. Sadece köyün mollasına ait bağın üzümleri hariç” diye baba tilki yavrusuna öğüt veriyordu. Yavrum, hatta aç kalsan dahi o bağı aklına dahi getirme.
Genç tilki babasına sordu; Neden, o bağın üzümleri zehirli mi?
- ”Hayır, çocuğum. Eğer molla bağından üzüm yediğimizi anlarsa yarın bir “tilki eti helaldir” diye fetva verir ve neslimizi yok eder. Bunun için, gücü insanların cehaleti üzerine kurulmuş toplumlara ve kişilere hiçbir zaman bulaşma.

SEÇMENİN HÜKÜMETE “DOLAYSIZ OY” KARTI
Vergi; devletin kamu hizmetlerini finanse etmek amacıyla hukuki zor kullanma yetkisine dayalı olarak kişi ve kurumlardan karşılıksız olarak aldığı ayni ve nakdi ödentilerdir. Vergiler, üzerinden alındığı kaynağa göre dolaylı ve dolaysız vergiler olarak ikiye ayrılır. Dolaylı vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergilerdir. Gelir ve kar payları üzerinden alınan vergiler ise dolaysız vergilerdir. Dolaylı vergiler kişilerin mali gücünü dikkate almaksızın tamamıyla mal ve hizmet tüketimine ilişkin olarak alınırlar. Bu nedenle, gelir dağılımını düşük gelirliler aleyhine bozarlar. Dolaylı vergilerin bu olumsuz etkisini hafifletmek için tüm dünyada temel gıda ürünlerinde ve çeşitli temel tüketim mal ve hizmetlerinde (gazete, kitap, ulaşım hizmetleri vb.) düşük vergi oranları uygulanır. Bir ülkenin toplam vergi gelirlerinin dolaylı – dolaysız vergiler arasındaki dağılımı, o ülkede uygulanan vergi politikasının ne kadar adil olduğunun bir göstergesidir. Dolaylı vergilerin payı ne kadar yüksekse vergilendirmedeki adalet de o kadar düşük demektir.
RAKAMLARIN “ADALET ve GELİŞMİŞLİK” DİLİ
Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinde dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı %30 civarındadır. Bizim Merkezi Yönetim Bütçesi vergi gelirleri içinde dolaylı (adaletsiz) vergilerin oranı 2020 Ocak-Haziran döneminde %62,7 iken, 2021 aynı dönemlerindeki bu oran % 65 seviyelerinde gerçekleşmiştir.(Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı)

28 milyon kişinin (8,5milyon hane) sosyal yardım aldığı, açlık sınırının 3.541 TL, asgari ücretin 2.825 TL ve 13,3 milyon emeklinin ortalama 2.540 TL maaş aldığı ülkemizde yine 27,5 milyon çalışanın %30’u kayıt dışı ve %54’ü de asgari ücretli olarak çalıştığı, AB ortalamasında işgücüne katılıma göre de 18 milyon işsizi olan ülkemizin, dolaylı vergilerin bu oranda yüksekliği demokrasimizin de ne durumda olduğunun en önemli göstergelerindendir.
Metin ÇINAR


 Okunma Sayısı : 211         25 Ağustos 2021

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 861640

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.