HOOOP! KAYNAK YAPMA - Metin Çınar

 / MAKALELER-ŞİİRLER

Hayatımızın farklı zamanlarında sıralarda beklemişizdir. Üniversite yıllarında yemek kuyruğu, banka işlem kuyruğu, trafikte araç kuyruğuotobüs, dolmuş kuyruğu, otopark kuyruğu, hastane, postane kuyruğu vb. Kuyrukların belli bir düzen içinde sistematiği ve adalet uygulaması vardır. Kuyruklarda sabırla beklemenin karşılığı, istenilen faydaya ulaşmak ve elde etmektir. Peki, bu sisteme uymayıp, düzeni altüst eden, sabırla sırasını beklemek istemeyip, kaynakyapmaya çalışanlara ne demeli? Her zaman her yerde bunlarla karşılaşmamız olağandır. Bu gibiler sizlerin haklarına tecavüz edenler, kendilerini gözü açık gösterenlere karşı sizlerin herhangi bir itirazı söz konusu mudur? Elbette diye cevaplamanızı olağan karşılıyorum, öyle de olmalıdır, eminim olmuştur. Hatta bunlara” hoopşşştt, arkadaş kaynak yapma,sen ne yapıyorsun sırana geç” gibi çıkışlarla düzeni sağlamış, haklarımızı koruyup, kollamışızdır. İşte tam da bu durum, demokrasilerde istenilen noktadır. Düzenin sürekliliğini sağlamak, haklarımızı çiğnetmemek ve de düzenin kurallarını denetlemek. Buna demokrasilerde kısaca denge ve denetleme denmektedir. Biz işte bundan talep etmekteyiz. Ülkemiz 2018 yılında bir sistem değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmiştir. Her şeyi daha fazla beklerken, eski sistemin kazanımlarını da kaybettiğimizi gördük. Bu sisteme geçişi isteyenlerin bekledikleri sonucun bu olmadığını sizlere rahatlıkla yazabilmekteyim. Ancak sonuç maalesef istenilen seviyeye getirememiş, sistem sahiplerini de hayal kırıklığına, içinden çıkılamaz bir siyasi sonuçla karşı karşıya getirmiştir. Çözümü nedir? Ya gerçek manada başkanlık sistemi ya da güçlendirilmiş parlamenter sistemidir. Adının ne olduğu o kadar da önemli değil. Önemli olan içinin nasıl doldurulduğudur. Kısaca, yasama, yargı, yürütme erklerinin ayrılığı, gerçek manada sivil toplum örgütlerinin varlığı ve tam bağımsız, özgür medyadan söz edilmesidir. En önemlisi de kurumlar arasındaki denge ve denetlemenin tesisidir. 

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN OLUMSUZ SONUÇLARI

2018'de yürürlüğe giren "Türk tipi cumhurbaşkanlığı" sisteminin, siyasette ve devletin işleyişinde yol açtığı değişimi incelenen araştırma neticesinde gelinen durumun olumlu ve olumsuz yönleri dikkate alındığın da, bu sistemin ülkeyi nereye götürebileceği uzmanlarca tartışılır haldedir. Bu sistemin tesisine öncülük eden Ak Parti, beklediği verimi alabilmiş midir? O da tartışılır haldedir. Merkezi Almanya’da bulunan Bilim ve Politika Vakfının, sistem üzerinde yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarını ilgilenenler için bir rapor halinde yayınlamıştır. Olumsuzlukları kısaca; “meclis eskiye göre daha da güçsüzleştirilmiş, güçler ayrılığı iyice zayıflatılmış, kurumlar felce uğratılmış, ekonomik sıkıntılar gün geçtikçe artan bir yapıya gelmiş ve otoriter praktiklerhüküm sürmeye devam etmiştir. 

NEPOTİZM

Yürütmenin bütçe gibi konularda bile kalan yetkisine müdahale edildiği, yasamanın zayıflatıldığı, muhalefet milletvekilleri üzerinde baskıların arttığı, kürsüde yapılan konuşmaların bile çarpıtılarak ceza kovuşturmalarına alındığı bir yapıya büründürülmüştür. Yargının büyük zarar gördüğü, yargı mensuplarının bağımsız karar almaktan çekinir hale geldiği ayrıca tespit edilmiş olumsuz sonuçlardandır.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemin daha etkin bir yönetim anlayışı getireceğini savunmuştu. Hantal ve işlevsiz bir bürokrasiden dert yanmıştı. Oysa ki bürokrasi küçülmedi, yeni birimler ve kamu çalışanları sayısındaki artışla daha da büyütüldüğü tespit edilmiştir. Kamuda atamaların, liyakattan uzak, nitelikli olmayanların görevlendirilmesi, siyasallaşmanın ön planda tutulduğu, nepotizmin etkilerinin görüldüğü bir duruma getirilmiştir. Yeni sistemde cumhurbaşkanının “sınırsız ve denetimsiz” bir güce sahip olduğu, buna rağmen siyasette manevra alanının eskiye göre daraldığı gözlemlenmiştir. Muhalefetin parçalanmış bir halde olduğu, ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine itirazların bu partileri bir araya getirdiği ve partilerin henüz bir ortak vizyon oluşturamaması demokrasinin soru işaretli durumda olduğunu göstermektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yol açtığı kurumsal tahribat ve muhalefetin belirsiz görünümü, olumlu yönde kolay ve hızlı bir değişim konusunda ihtiyatlı olunmasını gerekli kılıyor. 

DÜZELTMEK SENİN ELİNDE

Her konuda isabetli cevaplar veren bilgeye, çekemeyen biri oyun oynamayı kafasına koyar ve der ki;  

-Ona öyle bir soru soracağım ki kesinlikle bilemeyecek. Ne soracaksın? Diye sorduklarında ise: 

-Elimde bir kelebek var. Ölü mü, diri mi? Diye soracağım. Eğer diri derse elimi sıkıp kelebeği öldüreceğim. Ölü derse elimi açıp kelebeği bırakacağım, uçup gidecek. Diyerek bilgenin yanına gider ve sorusunu sorar,

-Ey bilge, elimdeki kelebek ölü mü, diri mi? Bilge de cevap verir:

-O senin elinde!

 

 

 

 Okunma Sayısı : 218         07 Kasım 2021

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 648468

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.