Biz

BASINDA DE-VA / BASINDAN SEÇMELER

 
Biz "BİR" Milletiz
Ayşe Sucu
aysesucu@turktime.com

“Bir zamanlar biz…” diye başlayan nutukların,  hamasi duygularla ele alınacak söylemler olduğunu bilirim. Fazla da haz edilmediği kanaati uyandırır bende… Çünkü birisi çıkıp, peki bu halinize ne demeli, diye soruverecek korkusu kaplar insanı…


Ancak…


Son zamanlarda ülkemizdeki gelişmeleri, vatandaşlar olarak kaygıyla izliyoruz. Herkes konuşuyor. Bunun elbette iyi tarafları var. Toplumda insanların özgürce, korkmadan duygu ve düşüncelerini dile getirmelerini sağlayacak haklara sahip olması gerektiğine inananlardanım. Gelişme, değişim ve dönüşüm özgür düşüncenin olduğu toplumlarda yaşanır, hiç kuşkusuz... Fikir tartışmalarının sınırı var mıdır, bu da tartışılabilir belki… Ama, bizi kaosa götürecek birlik ve beraberliğimizi tehlikeye sokacak konuşmaların, ciddi sıkıntıları beraberinde getireceğini kimse göz ardı etmemeli…


Osmanlının son kalesi Anadolu’nun vebali hepimizin omuzlarında…


 Son katıldığım Arı Hareketinin panelinde yapılan bazı konuşmalar, beni hayli tedirgin etti ve düşündürdü. Hak arayışları tartışmalarının, birlik mi, biraradalık mı tartışmasına dönüştürülmesi, bizi bir kez daha sağ duyulu olarak tarihi ve kültürel değerlerimize bakmamıza vesile kılmalı diye düşünüyorum.  Buradan hareketle bazı hususların altını çizmek ihtiyacını hissettim.


Biz medeniyet oluşturmuş bir milletiz. Daha doğrusu, bir dil ve değerler sistematiği üzerinden şahsiyet kazanarak medeniyet haline gelmiş “bir milletiz”. Çünkü hangi etnisiteden, hangi dinden, hangi mezhep ya da meşrepten olursak olalım, hepimiz bu kültürün mayası içinde yoğrulmuş, acısını, kederini, neşesini birlikte yaşamış, tarihini birlikte yazmış bir milletiz. Sakarya’da, Çanakkale’de, Dumlupınar’da Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi vb. yedi düvele karşı, vatanımızı, bayrağımızı, hürriyetimizi birlikte, omuz omuza savunmuş milletiz.


Sancılı zor bir süreç yaşıyoruz. Sağduyulu davranmak, kışkırtıcı davranışlardan kaçınmak evvelemirde  hepimizin sorumluluğunda.   Bu güne kadar, yapılmış hatalar olabilir. Bunların düzeltilmesi için çaba gösterilmesi, başta siyasetçiler olmak üzere herkese görevler yüklemektedir. Ancak hak ve özgürlükler arayışı, bazı mihrakların bölücü talepleriyle buluşunca söylemler zihinleri bulandırmakta, kat edilen bir durum var ise onu da ortadan kaldırmaktadır.


Neden biraradalık denmiyor da birlik deniliyor? Bu soru önemli… Evet, bizim kültürümüze “bir” kavramı  güç ve  hayatiyet kazandırmıştır. Biz “Bir” den geliyoruz. “Bir”e inanarak tevhit kapısından gireriz. O “Bir” le kendimizi ve yek diğerimizi anlarız. Varlığı ve var oluşumuzu anlamlandırmak, vahdetten kesrete, kesretten vahdete yani birlikten çokluğa, çokluktan birliğe anlayışıyla ancak mümkündür. Evet, birlik ancak “Bir”den doğar.


Üstünlüğü yalnızca “takva”da yani son tahlilde insan gibi insan olmada gören yegane dindir İslam. Ne siyahın beyaza, ne de beyazın siyaha üstünlüğü vardır.


Aynı dinin bağlılarının “Bir”likte birleştiği sürece yek diğerini ötekileştirmesi mümkün değildir. Hatta farklı inanç sahibi olanlara dahi bakarken “Bir”in tezahürleri olarak onları yerinde konumlandırmayı bilendir muvahhit.


Bizim milletimiz bunu başarmış, yaşamış ve yaşatmış bir millettir. Dünya insanlığının Fransız ihtilali ile özgürlük kavramını  siyasi, sosyal ve felsefi anlamda  dillendirdiğinden bahsedilir, özellikle batı kaynaklı düşünüldüğünde. Buradan hareketle de din temelli geleneksel toplumların özgürlük gibi bir ideallerinin olamayacağı öne sürülür. Hemen ifade edelim ki, kendi dinimizin anlayışında, din ile özgürlük arasındaki ilişki olmazsa olmazlardan diyecek kadar güçlüdür. Her şeyden önce dinin temelini teşkil eden iman, hür iradeye yönelik bir tekliftir. Dolayısıyla İslam kendi müntesibine özgür bir iradeyle seçimini yaptırdığı gibi, başka inançlara, düşüncelere de hoş görü ile bakan bir çoğulcu anlayışa imkan tanır. Bunun örneklerini gerek sahabe döneminde, gerek Endülüs Emevileri döneminde gerekse kendi medeniyetimiz Osmanlı döneminde görmek mümkündür.

 Okunma Sayısı : 533         21 Aralık 2009

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 96135

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.