GERİLİM Mİ ? İNSANİ DEĞERLER Mİ ?

 / MAKALELER-ŞİİRLER

GERİLİM Mİ ?  İNSANİ DEĞERLER Mİ ?
                                          Mehmet BOZDEMİR
           Siyaset kurumu ve siyasetçiler, insanların ve toplumların hayatlarında çok önemli bir yer tutan kurum ve kişilerdir. Bir ülkenin yönetiminde birinci derecede söz ve sorumluluk sahibi olanlar elbette ki siyasetçilerdir. Ülkelerin kaderlerine en çok siyasetçiler hükmederler. Bütün demokratik ülkelerde bu böyledir. Dolayısıyla siyaset ve siyasetçi her zaman bireyin ve toplumun ilgi odağı olmuştur. Bu sebeple de siyasetçiler toplumun önderi ve örnek insan olmak durumundadırlar.
Hayatımızın her anında önemli olan insani değerlerin siyasetteki önemi biraz daha fazladır. Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı siyasi hayatımızda insani değerlerin yaşanması ayrı bir önem arz etmektedir. Siyasetçiler her şeyden önce bireye ve topluma örnek olma durumundadırlar. Siyasetçiler toplumda gerginlikler yaratabilecekleri gibi, sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma vb. insani değerler tohumları da ekebilirler.
Ülkemizde siyaset genel olarak gerginlikler meydana getirmekte, toplumda kamplaşmalara, kutuplaşmalara sebep olmakta, hatta düşmanlıklara zemin hazırlamaktadır. Birbirlerini vatan hainliği gibi çok ağır suçlarla ve hakaretlerle itham eden siyasetçiler, toplumda kin, nefret ve düşmanlık ortamının artmasına sebep olmaktadırlar. Halbuki siyaset kurumunun ve siyasetçinin görevi ülkenin sorunlarına çözüm üretmek ve toplumda huzuru sağlamaktır. Bu yüzden siyasette insani değerler çok önemlidir. Birbirlerine karşı sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü yitirmiş olan siyasetçilerin ülkeye faydaları değil zararları olur. İşte bu sebeple siyasi hayatımızda insani değerlerin etkin bir şekilde yaşanması toplumsal uzlaşma ve barışa çok önemli bir katkı sağlayacaktır.
Aslında halkımız oldukça önemli bir siyasi olgunluğa erişmiştir. Siyasetteki kavga ve çekişmeler daha çok siyasetteki üst yöneticiler ve özellikle liderler arasında olmaktadır. Liderlerin birbirleriyle görüşmemeleri, ağır hakaretleri, her türlü diyalogu kesmeleri insani değerlere tamamen aykırıdır. Siyaset; kutsal değerler, inançlar, önyargılı düşünceler ve ideolojik yaklaşımlar üzerinden değil, ülkemizin sorunlarına çözüm üreten projeler ve kadrolar yarışı şeklinde yapılmalıdır. Demokrasi, bir zıtlaşma ve inatlaşma değil bir uzlaşma rejimidir. En önemli insani değerlerden biri de uzlaşma erdemidir. Siyasetteki gerilim geçmişte daha çok halkımız arasında kavgalara ve zıtlaşmalara sebep olmuştur. Hatta yer yer toplumsal çatışmalara ve katliamlara zemin hazırlamıştır. Siyasette gerilimi düşürmenin tek yolu insanı ve insani değerleri merkeze alan bir siyaset üslup ve tarzı benimsemektir. Siyasetçilerimiz Hacı Bektaşi Veli’nin “Düşmanının dahi bir insan olduğunu unutma! “ kültüründen geldiğimizi bir hatırlasalar, rakip siyasetçilere karşı daha insaflı davranacaklardır. Siyasi liderler arasındaki bu yüksek gerilimin yine toplumumuzda çatışmalara sebep olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.
Bu bakımdan siyasette insani değerlerin etkin hale getirilmesi için acilen projeler üretilmesi gerekmektedir. İnsani Değerler Derneği, liderler arasındaki gerginlik, dış politikadaki sıkışma, terör, ekonomik kriz, yargı ve darbe tartışmaları, anayasa değişikliği ve referandum gibi ülkemiz için çok hayati sorunların öne çıktığı bir zamanda, birinci önceliği siyasette insani değerlerle ilgili projelere yer vermiştir. Öncelikle siyasi liderleri nasıl bir araya getirebiliriz? Doğru olan, siyasi liderlerin sık sık bir araya gelmeleri ve topluma barış ve uzlaşma mesajları vermeleridir. Bu sağlanabilir mi? Bu konu üzerinde herkesi düşünmeye ve araştırmaya davet ediyoruz.
Siyaset gerçekten zor bir iştir, gerilimi, temposu ve stresi oldukça yüksektir. Ülkenin ve insanlarının sorunlarına çözüm aramak, vatandaşların istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek büyük bilgi birikimi ve sorumluluk gerektiren gerçekten zor bir iş. Ülkemizde siyaset genelde gerilimlerden besleniyor. Bu durum toplumda kamplaşmalara, kutuplaşmalara hatta düşmanlıklara sebep oluyor. Toplumda tansiyonu yükseltiyor ve insanların psikolojisini bozuyor. Aslında siyasetçiler bu yüksek gerilimli ortamda hem kendileri üzüyor sağlıklarını bozuyorlar hem de toplumun.
İnsani Değerler Derneği olarak bu konuda ilk adımı siyasi liderleri bir kahvaltılı toplantıya davet ederek başlatmış bulunuyoruz. Son seçimlerde % 1’ in üzerinde oy alan ve TBMM’de temsilcisi bulunan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarını 27 Ekim 2010 da kahvaltıya davet ettik.
Bu kahvaltı siyasette gerilimi ne kadar düşürecek, siyasette de insani değerlerin hatırlanmasına ve yaşanmasına katkı sağlayacak mı? Yaşayıp hep beraber göreceğiz.                  Mehmet BOZDEMİR
                                     DEVA ve İDD Genel Başkanı

 Okunma Sayısı : 494         24 Ekim 2010

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 120162

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.