OMBUDSMANLIK ÜZERİNE

 / MAKALELER-ŞİİRLER

OMBUDSMANLIK ÜZERİNE

 

             Kişilerin güçleri devletlerin güçleri karşısında acizdir. Devlet gücünü her zaman doğru yönde

kullanmaz ve de kullanmamıştır. Yakın tarihimize bakıldığında bunun sıkça örneklerini görebiliriz.

Halkını ezen ve kendi çıkarları için halkından şiddeti esirgemeyen bir çok olay olmuştur. Bu

olayların uygulandığı dönemler incelendiği zaman, ya polis devleti veya asker devleti tabirleri

karşımıza çıkmaktadır. Ezmek sadece silah gücüyle olmamaktadır. Bazen hukuk çerçevesi içinde

dahi bu olaylara tanık olmaktayız. Hak ve özgürlükler açısından devletin vatandaşları üzerinde

baskı kurmak suretiyle bu ihlalleri görebilmekteyiz. Demokrasi ne kadar gelişmişse, devlet gücünün

karşısında güçsüz olan bireylerin haksızlığa uğrama oranları o kadar küçülmektedir. Demokrasiler

haksızlığı en aza indirmeye çalışan yönetim anlayışlarıdır. Demokratik ve hukuk devletlerinde

bağımsız mahkemeler ,  haksızlıkları önemli ölçüde azaltmaya çalışmaktadırlar. Kararları isabetli

almaya çalışan mahkemelerde sonuç alınması uzun yılları alabilmektedir. Bireyler ise zaman

fukaralarıdır. ’’ Geç gelen adaletin, adalet olmadığı’’ anlayışı gibi.

            12 Eylül anayasa değişiklik referandumunda kabul edilen ve anayasanın 74. Maddesine ilave

ile ombudsmanlık  kurumu oluşturulmuştur. ‘’ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı

olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri  inceler’’.

            Vatandaşların kamu yönetimi karşısında hak ve özgürlüklerinin korunması, toplumların

çeşitli düzenleme ve kurumlar ile sağlamaya çalıştıkları en önemli demokratik önceliklerdendir.

Ombudsman kurumu da hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik bu çalışmalar sonucu ortaya

çıkmıştır.

           Modern devlette, kamu hizmetlerinin çoğalması ve yaygınlaşması, bu işlem ve eylemler

yerine getirilirken, yapılan yanlışlar ve keyfi uygulamalara ilişkin yakınmaların artması sonucunu

doğurmuştur.Pek çok insan , işerin kasıtlı geciktirilmesinden, ihmal yada hatalı uygulamalardan

şikayet eder durumdadır.Yönetimin yargısal denetimi, hukuk devletinin en büyük güvencesi

olmasına rağmen, vatandaşları tatmin edici sonuçlar doğurmayabiliyor.

           Vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması öncelik olmalıdır.İdarenin eylem ve

işlemlerinde hakkaniyetin sağlanması açısından, Ombudsmanlık (kamu denetçiliği)  Kurumu,

          Yönetilenlerle -yönetenler,

          Devletle -vatandaş,                  

          Kamu görevlileriyle - halk arasındaki ilişkilerde  önemli bir gelişme evresini simgeler. Kamu

Denetçiliği Kurumu, klasik bürokrasinin aksine , vatandaş tarafını tutan, onun adına her türlü idari

organı sorgulayabilen, her türlü bilgi ve belgeye ulaşarak elindeki bazı araçlarla idarenin, toplam

kalite anlayışına uygun işlemesini sağlamaya yardımcı, bir kamusal kurum niteliğindedir.   

      
           Çalışma esasları kanunla düzenlenecek olan anayasal kurumumuz haline gelen  Kamu

Denetçiliği Kurumu idare üzerinde yaptırımı cebren olmayacaktır ve bağlayıcılığı bulunmayacaktır.

Bağımsız çalışacak bu kurum ve kişilerin,  yaptırım güçleri milli iradeye afişe niteliğindedir. Bu da

cezaların en ağırıdır.       

          Türk Demokrasisine hayırlı olsun.  

 

                                                                                                         Metin ÇINAR     

                                                                       

 

 

 Okunma Sayısı : 473         21 Aralık 2010

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 818818

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.