İNSANİ DEĞERLER VE DEMOKRASİ PLATFORMU KURULDU...

 / ETKİNLİKLER

İNSANİ DEĞERLER VE DEMOKRASİ PLATFORMU
MUTABAKAT TUTANAĞI
 
 
5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 2/f maddesi ve Dernekler Yönetmeliği’nin 94. Maddesine göre aşağıda isim ve unvanları yazılı dernek, vakıf, sendika, federasyon ve benzeri sivil toplum kuruluşları tarafından “İNSANİ DEĞERLER VE DEMOKRASİ PLATFORMU “ oluşturulmuştur. Platformun kısa adı “İDDP” dir. Logosu da aşağıda belirtildiği gibi “Kırmızı renkli kalp motifini kucaklayan insan figüründen” oluşmaktadır.
 
GEREKÇE:
 Bugün insanlığın en önemli problemi, bireylerin, toplumların ve yönetimlerin insani değerlerden önemli ölçüde uzaklaşmış olmasıdır. Başka bir ifadeyle bugün insanlık ciddi bir “değerler krizi” yaşamaktadır.
Hayatımıza anlam veren sevgi, saygı, yardımlaşma, hoşgörü gibi yüksek insani değerlerin toplum hayatımızdan çıkarılması insanlığı bunalıma sokmuş ve mutsuz etmiştir.
 İnsanı insan yapan insani değerlerin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik hayatımızda yeniden etkin bir şekilde yaşanmasıyla insanımızın mutluluğuna, toplumsal uzlaşmaya, barışa ve demokrasimizin güçlenmesine çok önemli katkılar sağlanacaktır.
Ayrıca, ülkemiz, güçlü ve etkili sivil toplum kuruluşları olmadığı için, evrensel normlarda bir demokrasiye ulaşamamış ve bir türlü normalleşememiştir.
Unuttuğumuz, kaybettiğimiz veya terk ettiğimiz insani değerleri hayatımızın bütün safhalarında yeniden yaşayabilmek ve demokrasi standardımızı yükseltebilmek için aşağıda isim ve unvanları yazılı sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek “İNSANİ DEĞERLER VE DEMOKRASİ PLATFORMU” nu oluşturmaya karar vermişlerdir.
12 Haziran seçimleri döneminde siyasetteki üslup tartışmaları, Yeni Anayasa çalışmaları, Avrupa Birliği görüşmeleri, Orta Doğu’daki son gelişmeler, terör, aile faciaları, boşanmalar, cinsel sapmalar, uyuşturucu, alkolizm, cinnetler, bunalımlar, cinayetler gibi toplumsal ve bireysel insani sorunlar yurdumuzun ve insanlığın önemli gündem maddeleri “İnsani Değerler ve Demokrasi Platformu” nun bir an önce oluşturulmasını zaruri hale getirmiştir.
Diğer taraftan sevgiyi, saygıyı, yardımlaşmayı ve hoşgörüyü kaybettiğimiz toplum hayatında ayırımcılık, önyargılı fikirler, ideolojik yaklaşımlar, maddiyatçılık ve menfaatçilik insani değerleri oldukça zayıflatmış ve aşındırmış, adeta hayatımızdan silip yok etmiştir.
İşte bu sebeplerden dolayı, bu Platform, insani değerler ve demokrasi konusunda son derece duyarlı olacak, bu konularla ilgili olarak toplumu bilgilendirecek, değişik etkinliklerde bulunacak ve projeler hazırlayacaktır.
 
 
 
 
 
 
PLATFORMUN KURULUŞ AMACI:
Platformun amacı: İnsani değerler ve demokrasi misyonu ile insanımızın mutluluğuna, toplumsal uzlaşmaya, barışa ve demokrasimizin güçlenmesine katkı sağlamak, toplumu doğru bilgilendirmek, güçlü bir sivil toplum iradesi oluşturmaktır.
 
PLATFORMUN OLUŞUMU VE İLKELERİ:
1-      Platforma katılma ve ayrılma tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.
2-      Çalışmalarda işbirliği, demokrasi ve paylaşım esastır.
3-      Platform kendisini oluşturan sivil toplum kuruluşlarının üst birliği değildir.
4-      Platforma katılım için platformun amaç, ilke ve çalışma alanlarını kabul etmek yeterlidir.
5-      Platform aşağıda isimleri yazılı sivil toplum kuruluşları tarafından kurulmuştur ve bu STK’lar “Kurucular Kurulu” olarak anılacaktır. Kurucular Kurulu’nun Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Kurucular Kurulu ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu’nun çalışmalarını değerlendirir, tavsiye ve telkinlerde bulunur.
6-      Platform, “Platformun Çalışma Usul ve Esasları” belirleninceye kadar Kurucular Kurulu’nun seçeceği Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu Toplantıları 15 günde bir veya gerektiğinde yapılır.
7-      Platform, Platforma üye olan STK’lar ve Platformu destekleyenlerden oluşur. Platformu destekleyenler, kişi veya kurumlardan olabilir ve Platformun yönetimine karışmazlar, maddi ve/veya manevi olarak Platformu desteklerler.
8-      Platforma üye olmak isteyen STK’lar yönetim kurullarından katılma kararı çıkartırlar ve temsilcilerini belirlerler.
9-      Kurucular Kurulu, Platforma katılan veya destekleyen STK’ların yeterli sayıya ulaştığına, uygun şartların oluştuğuna ve zamanının geldiğine karar verdiği zaman “Platformun Çalışma ve Usul ve Esasları”nı belirler. O zamana kadar platform, bu mutabakat tutanağındaki esaslara göre yönetilir ve faaliyette bulunur.  
PLATFORMUN YERLEŞİM YERİ, ADRESİ:  Ziyabey Cad. 1400. Sokak No: 16/1
     Balgat-ANKARA
      Tel: (0312) 287 04 55 Fax: (0312) 285 76 72      e-mail:  bilgi@iddplatformu.org,  bilgi@iddp.org.tr, bilgi@insanidegerler.org
 
 
YÖNETİM GRUBU ÜYELERİ VE KOORDİNATÖR:
Yönetim Grubu ve koordinatörlük: Platformun Çalışma Usul ve Esasları belirleninceye kadar, Platformun Kurucular Kurulu, Mehmet BOZDEMİR’in başkanlığında, Başkan Yardımcısı Bayram Ali BAHADIR, Fevzi KALAYCI, Vural GÖKKOYUN, Hasan Hüseyin UYAR, Vedat ÖZTÜRK, Hasan DOST, Mehmet KAYMAKÇI ve İsmet DUMAN’ı Yönetim Kurulu olarak seçmiştir. Yönetim Kurulu, Fevzi KALAYCI’yı Platformun koordinatörü olarak görevlendirmiştir.
 
PLATFORMUN BÜTÇESİ:
Sivil toplum kuruluşlarından birisinin bütçesi üzerinden oluşturulacak bir fon ile Platformun harcamaları yapılır. Bu fona Platform üyesi bütün sivil toplum kuruluşları belirlenen esaslar çerçevesinde katkıda bulunur. Yeni bir karara kadar Platformun bütçesi, Anadolu Çalışanları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (ANÇADER) bütçesi içinde oluşturulacak bir fon üzerinden yürütülecektir. Platformun web adresini almaya yetkili kuruluş ANÇADER dir.
İnsani değerler ve demokrasi konusunda duyarlı olan bütün sivil toplum kuruluşlarını bu Platforma üye olmaya veya desteklemeye davet ediyoruz.
Bu Mutabakat Tutanağı aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından         14/05/2011 tarihinde imzalanarak kayıt altına alınmış ve “İNSANİ DEĞERLER VE DEMOKRASİ PLATFORMU” faaliyetlerine başlamıştır.
 
Sıra No:        Kurucu STK’lar         :                                 Yetkilinin Adı Soyadı      :            İmza :
    1-                 İnsani Değerler Derneği                        Mehmet BOZDEMİR                            
    2-                 Demokraside Birlik Vakfı                      Mehmet BOZDEMİR                           
    3-                 Memurlar Vakfı                                         Fevzi KALAYCI                                      
    4-                Tüm Çalışanlar Federasyonu                Bayramali BAHADIR                           
    5-                 Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı         Vural GÖKKOYUN                               
    6-                 Anadolu Çalışanları Eğitim Kültür
                         ve Dayanışma Derneği                             Vedat ÖZTÜRK 
                                  
    7-                 Uluslar arası Sağlık Mensupları
                         Derneği                                                        Hasan DOST
                                         
    8-                 Ankara Aktif Çalışanlar Derneği          Mehmet KAYMAKÇI                           
    9-                 Anadolu Diyanet Mensupları
                         Derneği                                                       Hasan Hüseyin UYAR                         
 
    10-               Sağlık Mensupları Derneği                   Nedim YALÇIN                                      
    11-               Türkiye Eğitim Ve Sevgi Derneği        Aziz KAYA                                              
    12-               Enerji ve Çevre Derneği                         Ali Erman AYTAÇ                                 
    13-               Tüm Teknik Elemanlar Derneği          Nadir KÜLAHÇI                                     
    14-               Karar Mühendisler Derneği                  Yüksel DEĞİRMENCİ                            
    15-               Etkin Yaşam Derneği                              Tuba ŞENEL                                          
    16-               Sevgi Eğitim Ve Dayanışma
                       Derneği                                               Nuray YÖRÜKLÜ
                                      
    17-               Ankara Çalışanları Eğitim Kültür
                          Ve Dayanışma Derneği                          Kemal MURATOĞLU                      

 Okunma Sayısı : 578         28 Haziran 2011

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 907338

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.