Konferans: Atıf ÖZGEN - ”Krizlerle Mücadelede, İnsanlık ve İnsani Değerler”

 / KONFERANSLAR

 KRİZLERLE MÜCADELEDE İNSANLIK VE DEĞERLERİMİZ

Araştırmacı Yazar Atıf  ÖZGEN

Demokraside Birlik Vakfı ile Birlikte İnsani Değerler Derneği Yönetim Kurullarınca geleneksel olarak sürdürülen sohbetlerin bu haftaki konuşmacısı Vakfın üyesi, aynı zamanda Derneğinde Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi Araştırmacı Yazar Atıf ÖZGEN oldu.

Sohbetin açılışını yapan İDD ve Demokraside Birlik Vakfı Genel Başkanı Mehmet Bozdemir, uzun yıllardır sürdürdükleri hafta sonu sohbetlerine dinleyicilerin katılımı ve verilen destek nedeniyle teşekkür etti. Bu hafta seçilen konunun güncel bir konu olduğunu ve bu konuya olan katkıları nedeniyle Sayın ÖZGEN e teşekkür eden BOZDEMİR insana ve insanlığa olan sorumluluklarını yerine getirme gayreti içinde olduklarını belirtti.

Konuşmacı Atıf ÖZGEN hakkında gelen konukları bilgilendiren Sayın BOZDEMİR, konuşmasını yapmak üzere ÖZGEN e mikrofonu teslim etti.

Atıf özgen, konferansa katılan dinleyicilerle, vakıf ve dernek yönetimine selam ve sevgilerini sunduktan sonra, şahsına karşı gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti. Bu konuşmanın kalıcı olmasını temenni ettiğini belirten Özgen, bu amaçla dinleyicilere konunun makale şeklinde hazırlanan yazısının derneğin sitesindeki Köşesinden de okunup değerlendirilebileceğini belirtti.

Aşağıda Sayın Özgen’in konuklara hitaben yaptığı konuşmanın kısa bir özetini bulacaksınız. Okuyucu dilerse yapılan konuşmanın makale şeklinde hazırlanan metnini Yazarın derneğimiz sitesindeki Köşesinden okuyarak da değerlendirebilir.

‘’ Krizler, toplumsal ve bireysel olarak yaşamımızı etkileyen bir özelliğe sahiptir. Krizlerin ele alınması zorunlu değişik boyutları bulunmaktadır. Dış ve iç politikada oluşabilen krizlerin, zaman sürecinde insani bir krize yönelmesi sorunun içimizi sızlatan bir boyuta dönüşmesi anlamını taşımaktadır.

Toplumsal yaşamımızı etkileyen krizler konusunun değişik boyutlarını inceleyerek kaleme aldım. Bu konuya ilişkin yazılarımı aşağıdaki başlıklar altında okuyup değerlendirebilirsiniz:

1.Krizlerle Mücadelede İnsanlık ve İnsani Değerler

2. Mülteci Krizinin Sosyal Yaşama Etkileri

3. Değerler Krizi Topluma Nasıl Yansıyor?

4. Yükselen Değerler İnsani Değerler Olmalı

5. Dünyada ve Türkiye’de Göç Sorunu, Mülteci Krizinin Sosyal Boyutu

6. Mülteci Krizi Bir İnsanlık Krizidir!

Bu sıralamada yer alan son iki yazı TİSK İŞVEREN Dergisinin 2016 yılı 1 ve 2nci sayılarında yer almıştır.

Krizler; siyasal, sosyal, ekonomik, mali ve ahlaki yapıların işleyiş biçimini ve hedeflerini tehdit eden, insanı ve insanlığı zora sokan bir özelliğe sahiptir. İnsanlık olarak krizlerle mücadelede bir yol haritası çizmeden önce, krizleri oluşturan temel nedenler ve yaşanan kriz örnekleri üzerinde durmakta yarar bulunmaktadır.

Toplumsal yaşamda krizlerin doğmasına ve etkilerini uzun süre devam ettirmesine neden olan belli başlı hususlar şöyle sıralanabilir:

1.      Savaşlar

2.      İç Savaşlar

3.      Terör Saldırıları

4.      Bireysel Silahlanma

5.      Aile Yapısının Bozulması

6.      İşsizlik ve Kazalar

7.      Bireysel Bağımlılıklar

Burada ifade edilen temel nedenler insanların ya da toplumların günlük yaşamlarını olumsuz etkilenmekte çoğu zaman ölümle sonuçlanan olaylar insanlık krizine neden olabilmektedir. Özellikle milyonlarca insanın ölümüne neden olan savaşlar, insanlığı hedef almakta ardından yıllarca onarılması güç tahribatlar bırakmaktadır. 1. Ve 2nci Dünya savaşlarında yaşandığı gibi…

Günümüzde giderek yaygınlaşma gösteren iç savaşlar ise Asya, Afrika ve Avrupa’da yüz binlerce insanı yerlerinden edilmesine sebep oldu. 1995 yılında ki Yugoslavya İç Savaşı, 2011 yılında başlayıp halen devam eden Suriye İç Savaşı ile Uzakdoğu Asya’da Müslümanları yerlerinden eden iç savaşlar mülteci ve ardından insanlık krizine dönüştüler.

Terör saldırıları, Bireysel silahlanma, Aile yapısının bozulması, işsizlik ve şiddet olgusu da insan üzerinde olduğu kadar toplumsal yapı üzerinde de krizlerin acımasız etkilerini bırakmaktadır.

Krizleri etkilediği alanlar bakımından da aşağıdaki sınıflandırmaya tabi tutulabilir:

1.      Tüm İnsanlığı Etkileyen Krizler

2.      Ülke Bütünlüğüne Yönelik Krizler

3.      Şirket veya Kurum Çalışanlarını Etkileyen Krizler

4.      Bireyin Kendisini Etkileyen Krizler

1nci ve 2nci Dünya savaşları ile ABD de başlayan 1929 ve 2008 tarihinde gerçekleşen krizler tüm dünyayı etkiledi.

Ülkemizde 1935yılında Erzincan ilimizde 1999 yılında Yalova ve Sakarya illerinde yaşanan depremler de ülke bütünlüğünü etkileyen doğal nedenlerden oluşan krizler oldu. 2001 yılında Milli Güvenlik Kurulunda dönemin Cumhurbaşkanınca Başbakana fırlatılan Anayasa kitapçığı da ülke genelinde ekonomik krize neden olmuştur.

Yakın tarihte yaşadığımız 2015 Rus uçağının düşürülmesi de geniş boyutlu bir kriz olarak etkisini hala sürdürmeye devam etmektedir.

Bireysel olarak yaşanan hastalık, bağımlılık ve işsizlikte genç kuşağı bunalıma süren kriz türleri arasında ifade edilebilir.

Krizleri önlemede insani değerlere önem verilmesi bir zorunluluktur. Yükselen değerler, gökdelenler değil insani değerler olmalıdır. Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks ekonomik krizi çalışanlarına verdiği değerle atlatmıştır. Kurucularından Howard Behar şöyle der:

‘Çalışanları dinledik, onlara yeni bir yön verdik.

‘Eğer suratınızda gülümseme kalbinizde sevgi yoksa sizin müşteriye verdiğiniz kahve hiçbir zaman mükemmel olmaz.,

Bizde ise meşhur iş adamlarımızdan rahmetli Sakıp Sabancı şöyle diyor:

‘Fikirlerinizden ve değer yargılarınızdan fedakarlık etmeyin. Etmeyin ki önce aileniz ve yanınızda çalışanlar, sonra iş yaptıklarınız ve çevreniz size güvensin.,

2001 Yılında bıçaklanarak öldürülen başarılı iş adamlarımızdan Üzeyir Garih’in oğlu İzzet Garih’te geçenlerde Hürriyet ekonomi yazarlarında Vahap Munyar ile yaptığı söyleşide şu ifadeyi kullanmıştı:

‘ Babam, En büyük banka hesabın yaptığın iyiliklerdir, derdi. ( Hürriyet, 27.03.2017, S.24)

Krizler, insani ve ahlaki yıkımların bir sonucudur. İnsani ve ahlaki değerleri yok sayarak ekonomi, siyaset ve sosyal yaşamda her türlü yolu mübah saymak krizlere yol açar.

O halde çözüm insani ve ahlaki değerlerimizi yüceltmek olmalıdır. Değerlerin eğitimine önem vermek ve yaşamı güzel ve anlamlı değerlerimizle yükseltmek asıl görevimiz olmalıdır.,,

Konuşmasını dinleyicilere teşekkür ederek tamamlayan ÖZGEN, verilen aradan sonra dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı. Ardından konferans süreci tamamlandı.

 

İNSANİ DEĞERLER DERNEĞİ/ DEMOKRASİDE BİRLİK VAKFI 22.04. 2017 Cumartesi


 

 Okunma Sayısı : 433         23 Nisan 2017

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 204992

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.